arrow_back_ios Назад
Місце та порядок одержання інформації споживачами
Споживачі КП "Кремечукводоканал" можуть отримати інформацію з будь-яких питань, що стосуються діяльності підприємства в телефонному та електронному режимах.
Контактні телефони служб підприємства
Організація Час роботи Телефон
Диспетчерська служба Цілодобово +38 (067) 403-97-86;
+38 (050) 305-45-71
Приймальня Понеділок-п'ятниця
з 08:00 до 17:00
Перерва з 12:00 до 13:00
+38 (067) 408-55-36
Абонентний відділ
(обслуговування фізичних осіб)
Понеділок-п'ятниця
з 08:00 до 17:00
Перерва з 12:00 до 13:00

+38 (097) 557-35-33;
+38 (095) 814-40-32;
+38 (067) 508-16-28

Служба реалізації води
(обслуговування юридичних осіб)
Понеділок-п'ятниця
з 08:00 до 17:00
Перерва з 12:00 до 13:00
+38 (067) 530-84-85;
+38 (067) 610-28-43;
+38 (066) 420-47-51;
+38 (050) 300-24-62
Виробничо-технічний відділ Понеділок-п'ятниця
з 08:00 до 17:00
Перерва з 12:00 до 13:00
+38 (067) 673-13-53
Центральна хіміко-бактеріологічна
лабораторія
Понеділок-п'ятниця
з 08:00 до 17:00
Перерва з 12:00 до 13:00
+38 (050) 189-10-19
Інпекція по контролю
за скидом стічних вод підприємствами
Понеділок-п'ятниця
з 08:00 до 17:00
Перерва з 12:00 до 13:00
+38 (050) 489-01-28
Відділ приладів
комерційного обліку
Понеділок-п'ятниця
з 08:00 до 17:00
Перерва з 12:00 до 13:00
+38 (067) 400-51-31
Юридичний відділ Понеділок-п'ятниця
з 08:00 до 17:00
Перерва з 12:00 до 13:00
+38 (067) 816-37-38
Бухгалтерів по рохрахункам з абонентами  Понеділок-п'ятниця
з 08:00 до 17:00
Перерва з 12:00 до 13:00
+38 (050) 438-74-11
Служба допомоги мера Кременчужанам Цілодобово 15-63

Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень, в тому числі і в судовому порядку, суб’єкта господарювання комунальної власності міста Кременчука, його дій чи бездіяльності-Procedure for drawing up, submitting a request for information, appealing decisions, including in court, of a municipal economic entity of Kremenchuk, its actions or inaction

Place and procedure for obtaining information by consumers

Consumers of Kremenchukvodokanal can receive information on any issues related to the company's activities by phone and email.

E-mail: [email protected]

Contact information of the company's services

Organization

Working hours

Phone number

Dispatch service

Twenty-four hours a day

+38 (067) 403-97-86;

+38 (050) 305-45-71

Reception

Monday to Friday

from 08:00 to 17:00

Break from 12:00 to 13:00

+38 (067) 408-55-36

Subscriber department

(services to individuals)

Monday to Friday

from 08:00 to 17:00

Break from 12:00 to 13:00

+38 (097) 557-35-33;

+38 (095) 814-40-32;

+38 (067) 508-16-28

Water sales service

(services to legal entities)

Monday to Friday

from 08:00 to 17:00

Break from 12:00 to 13:00

+38 (067) 530-84-85;

+38 (067) 610-28-43;

+38 (066) 420-47-51;

+38 (050) 300-24-62

Production and technical department

Monday to Friday

from 08:00 to 17:00

Break from 12:00 to 13:00

+38 (067) 673-13-53

Central chemical and bacteriological laboratory

Monday to Friday

from 08:00 to 17:00

Break from 12:00 to 13:00

+38 (050) 189-10-19

Inspectorate for control of wastewater discharge by enterprises

Monday to Friday

from 08:00 to 17:00

Break from 12:00 to 13:00

+38 (050) 489-01-28

Department of instruments commercial metering

Monday to Friday

from 08:00 to 17:00

Break from 12:00 to 13:00

+38 (067) 400-51-31

Legal Department

Monday to Friday

from 08:00 to 17:00

Break from 12:00 to 13:00

+38 (067) 816-37-38

Accountants for subscriber accounts

Monday to Friday

from 08:00 to 17:00

Break from 12:00 to 13:00

+38 (050) 438-74-11

The Mayor's service of assistance to Kremenchuk residents

Twenty-four hours a day

15-63