arrow_back_ios Назад

Інформація щодо якості питної води станом на 20 червня 2024 року

№ з/п Найменування показника Одиниця виміру Нормативне значення Фактичне значення
РЧВ 5000 м3 РЧВ 10000 м3
1. Органолептичні показники
1 Каламутність мг/дм3 ≤ 0,58 (2,03) ≤ 0,58 ≤ 0,58
2 Запах при t 200 C при t 600 C бали ≤ 2/≤2 2/2 2/2
3 Забарвленість градуси ≤ 20 (35) 16 16
4 Смак та присмак бали ≤ 2 2 2
2. Фізико-хімічні показники
а) неорганічні компоненти
5 Водневий показник одиниці рН 6,5-8,5 7,25 7,29
6 Залізо загальне мг/дм3 ≤ 0,2 (1,0) < 0,05 < 0,05
7 Загальна жорсткість ммоль/дм3 ≤ 7,0 2,92 2,96
8 Марганець мг/дм3 ≤ 0,05 (0,5) < 0,05 < 0,05
9 Хлориди мг/дм3 ≤ 250 29,07 29,78
10 Хлор  залишковий вільний мг/дм3 ≤ 0,5 0,49 0,50
а) органічні компоненти
11 Хлор залишковий зв’язаний мг/дм3 ≤ 1,2 0,47 0,49
3. Санітарно-токсикологічні показники
12 Алюміній мг/дм3 ≤ 0,5 0,401 0,417
13 Нітрати мг/дм3 ≤ 50 0,91 0,99
14 Нітрити мг/дм3 ≤ 0,5  <0,01  <0,01
15 Амоній мг/дм3 ≤ 0,5 (2,6)   <0,05  <0,05
4. Мікробіологічні показники
16 Загальні коліформи КУО/100 см3 відсутні відсутні відсутні
17 Загальне мікробне число
при t=37°C
КУО/см3 ≤ 50 < 2 < 2
18 Е.coli КУО100 см3 відсутні відсутні відсутні

Вода питна, що подається в централізовану водопровідну мережу міста відповідає вимогам ДсанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Результати досліджень питної води, відібраної з резервуарів очисних споруд водопроводу за травень 2024 року

Результати досліджень питної води, відібраної з резервуарів очисних споруд водопроводу за квітень 2024 року

Результати досліджень питної води, відібраної з резервуарів очисних споруд водопроводу за березень 2024 року

Результати досліджень питної води, відібраної з резервуарів очисних споруд водопроводу за лютий 2024 року

Результати досліджень питної води, відібраної з резервуарів очисних споруд водопроводу за січень 2024 року

Результати досліджень питної води, відібраної з резервуарів очисних споруд водопроводу за грудень 2023 року

Результати досліджень питної води, відібраної з резервуарів очисних споруд водопроводу за листопад 2023 року

Результати досліджень питної води, відібраної з резервуарів очисних споруд водопроводу за жовтень 2023 року

Результати досліджень питної води, відібраної з резервуарів очисних споруд водопроводу за вересень 2023 року

Результати досліджень питної води, відібраної з резервуарів очисних споруд водопроводу за серпень 2023 року

Результати досліджень питної води, відібраної з резервуарів очисних споруд водопроводу за липень 2023 року

Результати досліджень питної води, відібраної з резервуарів очисних споруд водопроводу за червень 2023 року

З метою забезпечення безперебійного і надійного постачання споживачів м. Кременчука питною водою, якість якої відповідає вимогам чинних санітарних норм – ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» – КП «Кременчукводоканал» використовує в технологічних процесах виробництва питної води на міській водоочисній станції наступні реагенти: 

  1. З метою освітлення та знебарвлення дніпровської води, зниження марганцю, також кількості фітопланктону застосовується коагулянт.
  2. З метою інтенсифікації процесів очищення води додатково до коагулянту періодично застосовується флокулянт.
  3. З метою знезараження води, підтримання безпечного санітарно-епідеміологічного стану споруд водоочищення та дезінфекції водопровідної розподільчої мережі використовується рідкий хлор.
  4. З метою дезодорації води – поліпшення органолептичних показників води, зниження інтенсивності запахів та присмаків передбачена технологія вуглевання порошкоподібним активованим вугіллям.
  5. З метою забезпечення тривалого знезаражуючого ефекту при хлоруванні води в системі водопостачання та запобігання утворенню хлорорганічних сполук у питній воді для промислової апробації використовується реагент «Амопол».

Інформація щодо якості води джерела водопостачання з 10.06.2024 по 16.06.2024 року

Показник Значення Відповідний клас якості за ДСТУ 4808:2007
Температура, 0С 18,8 – 20,0 -
Водневий показник, одиниці рН 7,81 – 8,03 3
Запах, бали 2/2 2
Розчинений кисень, мгO2/дм3 0,66 – 1,87 1
Марганець, мг/дм3 0,096 – 0,201 1
Азот амонійний, мгN/дм3 <0,05 1
Фітопланктон, тис. кл/см3 2 822 – 10 111 3 – 4

Згідно ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання» класи якості води класифікуються наступним чином:

  • 1 клас – відмінна, бажана якість води;
  • 2 клас – добра, прийнята якість води;
  • 3 клас – задовільна, прийнята якість води;
  • 4 клас – посередня, обмежено придатна, небажана якість води.