arrow_back_ios Назад

Інформація щодо якості питної води станом на 31 травня 2023 року

№ з/п Найменування показника Одиниця виміру Нормативне значення Фактичне значення
РЧВ 5000 м3 РЧВ 10000 м3
1. Органолептичні показники
1 Каламутність мг/дм3 ≤ 0,58 (2,03) ≤ 0,58 ≤ 0,58
2 Запах при t 200 C при t 600 C бали ≤ 2/≤2 2/2 2/2
3 Забарвленість градуси ≤ 20 (35) 18 18
4 Смак та присмак бали ≤ 2 2 2
2. Фізико-хімічні показники
а) неорганічні компоненти
5 Водневий показник одиниці рН 6,5-8,5 7,50 7,52
6 Залізо загальне мг/дм3 ≤ 0,2 (1,0) 0,076 0,080
7 Загальна жорсткість ммоль/дм3 ≤ 7,0 4,32 4,32
8 Марганець мг/дм3 ≤ 0,05 (0,5) < 0,05 < 0,05
9 Хлориди мг/дм3 ≤ 250 31,20 31,20
10 Хлор  залишковий вільний мг/дм3 ≤ 0,5 0,31 0,30
а) органічні компоненти
11 Хлор залишковий зв’язаний мг/дм3 ≤ 1,2 0,44 0,41
3. Санітарно-токсикологічні показни
12 Алюміній мг/дм3 ≤ 0,5 0,462 0,474
13 Нітрати мг/дм3 ≤ 50 2,98 3,08
14 Нітрити мг/дм3 ≤ 0,5  <0,01  <0,01
15 Амоній мг/дм3 ≤ 0,5 (2,6)   0,072  0,059
4. Мікробіологічні показники
16 Загальні коліформи КУО/100 см3 відсутні відсутні відсутні
17 Загальне мікробне число
при t=37°C
КУО/см3 ≤ 50 < 2 < 2
18 Е.coli КУО100 см3 відсутні відсутні відсутні

Вода питна, що подається в централізовану водопровідну мережу міста відповідає вимогам ДсанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

З метою забезпечення безперебійного і надійного постачання споживачів м. Кременчука питною водою, якість якої відповідає вимогам чинних санітарних норм – ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» – КП «Кременчукводоканал» використовує в технологічних процесах виробництва питної води на міській водоочисній станції наступні реагенти: 

  1. З метою освітлення та знебарвлення дніпровської води, зниження марганцю, також кількості фітопланктону застосовується коагулянт.
  2. З метою інтенсифікації процесів очищення води додатково до коагулянту періодично застосовується флокулянт.
  3. З метою знезараження води, підтримання безпечного санітарно-епідеміологічного стану споруд водоочищення та дезінфекції водопровідної розподільчої мережі використовується рідкий хлор.
  4. З метою дезодорації води – поліпшення органолептичних показників води, зниження інтенсивності запахів та присмаків передбачена технологія вуглевання порошкоподібним активованим вугіллям.
  5. З метою забезпечення тривалого знезаражуючого ефекту при хлоруванні води в системі водопостачання та запобігання утворенню хлорорганічних сполук у питній воді для промислової апробації використовується реагент «Амопол».

Інформація щодо якості води джерела водопостачання з 22.05.2023 по 28.05.2023 року

Показник Значення Відповідний клас якості за ДСТУ 4808:2007
Температура, 0С 13,8 – 14,0 -
Водневий показник, одиниці рН 8,41 – 8,50 3
Запах, бали 1/2 2
Розчинений кисень, мгO2/дм3 5,16 3
Марганець, мг/дм3 <0,05 1
Азот амонійний, мгN/дм3 <0,05 1
Фітопланктон, тис. кл/см3 5488 – 14688 4

Згідно ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання» класи якості води класифікуються наступним чином:

  • 1 клас – відмінна, бажана якість води;
  • 2 клас – добра, прийнята якість води;
  • 3 клас – задовільна, прийнята якість води;
  • 4 клас – посередня, обмежено придатна, небажана якість води.